כל מה שמעניין הורים אצלכם במייל! הטבות, מבצעים, פרסים, כתבות ועוד המון דברים טובים | רשמו אותי עכשיו

חשוב לדעת: זכויות העובדת במהלך ההריון

בהיריון? מתכננת להיכנס להיריון בקרוב? דעי מה הן הזכויות המגיעות לך בעבודה

אחת המשימות המאתגרות שאתן מתמודדת אישה בהיריון היא שמירה על שגרת החיים ועל שגרת העבודה. רשימה לא מבוטלת של זכויות השמורות לנשים עובדות בתקופת ההיריון, תסייע גם לך לעמוד באתגר בהצלחה. היריון הוא דבר מרגש, מסעיר, אפילו מטלטל. בכך אין כל ספק. אך חודשי ההיריון הם גם חודשים קשים פיזית, ולעתים גם נפשית. הקושי הזה מתגבר כאשר מדובר באישה עובדת, אשר מעוניינת כמובן לשמור על מקום עבודתה ולהמשיך להתפרנס גם לאורך תשעת חודשי ההיריון. במשך השנים גיבש המחוקק קובץ תקנות וחוקים שנועדו להקל על האישה בתקופה זו – קובץ מתחום דיני העבודה הכולל כמה וכמה זכויות חשובות הנוגעות לנשים הרות. בין אם את מתכננת להיכנס להיריון בקרוב ובין אם את כבר נושאת עובר בבטנך, חשוב מאוד שתהיי מודעת לזכויות המגיעות לך בתקופה מיוחדת זו.

הודעה מוקדמת:

 • עובדת מחויבת להודיע למעסיקה על ההיריון בחודש החמישי. היא יכולה כמובן להודיע על כך גם לפני כן, אך העניין נתון לשיקולה בלבד
 • עובדת המתכננת להיכנס להיריון אינה מחויבת להודיע דבר למעסיק
 • מועמדת לעבודה אינה חייבת לספר בריאיון העבודה כי היא הרה. עם זאת, כאשר מדובר בעניין רלוונטי לסוג העבודה, עליה להודיע על כך (לדוגמה: כאשר האישה מגישה מועמדות לתפקיד שאותו לא תוכל לבצע בהיריון)
 • במקומות עבודה שבהם התפקיד כולל חשיפה לקרינה ברמה גבוהה או לחומרים מסוכנים, על האישה להודיע מידית על ההיריון, עד עשרה ימים מיום שגילתה זאת בעצמה.

תנאי העסקה:

 • לאורך ההיריון ובמשך תקופת ההנקה אין להעסיק אישה בעבודות הכוללות חשיפה לקרינה ברמה גבוהה מהמותר או לחומרים מסוכנים
 • אין לפגוע בתנאי ההעסקה של העובדת, במהלך ההיריון וגם לאחריו
 • מרגע ההודעה על ההיריון, אין להעסיק את האישה בשעות נוספות, בעבודת לילה ובשעות המונחה השבועית – אלא אם הסכימה על כך במפורש
 • הסכמה לעבודה בשעות נוספות – בכפוף לאישור רפואי
 • עבודת לילה – עבודה ששעתיים ממנה לפחות הן בין עשר בערב לשש בבוקר.

היעדרות לצורך בדיקות:

 • אישה שעובדת מעל ארבע שעות ביום בשבוע עבודה מלא, יכולה להיעדר מהעבודה עד 40 שעות לצורך בדיקות ופיקוח רפואי
 • אישה שעובדת עד ארבע שעות ביום בשבוע עבודה מלא, יכולה להיעדר מהעבודה עד 20 בשבוע
 • היעדרויות אלו לא יפגעו בשכרה של האישה ולא יבואו על חשבון ימי המחלה שלה
 • היעדרות מלאה מהעבודה בשל אופייה (חשיפה לקרינה ולחומרים מסוכנים) אפשרית רק כאשר המעביד לא הציע חלופה ראויה.

פיטורים והתפטרות:

 • עובדת שמועסקת במקום העבודה למעלה מחצי שנה לא תפוטר – אלא אם המעסיק קיבל לכך היתר מיוחד ממשרד הכלכלה. תקנה זו תקפה גם לגבי עובדות זמניות ועובדות לתקופה קצובה
 • ניתן לפטר עובדת שמועסקת במקום עבודתה פחות מחצי שנה, אם אין קשר בין הפיטורים לבין ההיריון. על המעסיק מוטלת החובה להוכיח זאת
 • אין לפטר עובדת עד 60 יום לאחר הלידה
 • עובדת שמעוניינת להתפטר (כדי להתפנות לגידול הילד או כדי למצוא עבודה מתאימה יותר) יכולה לעשות זאת עד תשעה חודשים לאחר הלידה. היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים מלאים.

טיפולי פוריות:

 • אישה המתכוונת להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות, נדרשת להודיע על כך מראש למעביד שלה
 • תקופת ההיעדרות: עד 16 יום במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים; עד 20 יום במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים
 • ימי ההיעדרות לצורך טיפולי הפוריות מזכים בדמי מחלה
 • אין לפטר עובדת שעוברת טיפולי פוריות בשל היעדרותה מהעבודה, הן בתקופת ההיעדרות והן 150 יום אחריה – למעט מקרים שאושרו על ידי משרד הכלכלה
 • עובדת אשר עוברת טיפולי פוריות נהנית מאותן הזכויות השמורות לאישה בהיריון.

שמירת היריון:

 • נשים שנאלצות להישאר בביתן ושאינן יכולות לעבוד בשל שמירת היריון (כאשר ההיריון מתאפיין בסיבוכים רפואיים או כשהעבודה עצמה נחשבת ככזו שיכולה לסכן את ההיריון) זכאיות לגמלת היריון מהממוסד לביטוח לאומי
 • מעביד אינו יכול לפטר עובדת בשמירת היריון – אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך ממשרד הכלכלה
 • אישה שאינה מקבלת גמלה כזו אך נעדרת מהעבודה, תזכה לתשלום על חשבון ימי המחלה שצברה במקום עבודתה, לפי הקבוע בחוק.

הפלה:

 • עובדת שעברה הפלה עד לשבוע ה-26 להיריון יכולה להיעדר ממקום העבודה בין שבוע לשישה שבועות
 • היעדרות בשל הפלה תזכה את האישה בדמי מחלה
 • הפלה לאחר השבוע ה-26 מעניקה לאישה זכויות כשל אישה שילדה.

בן הזוג:

 • בן הזוג יכול להיעדר מעבודתו עד שבעה ימים בשנה, לצורך ליווי האישה לטיפולים או לבדיקות הקשורים בהיריון – כולל הלידה עצמה
 • בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה בששת השבועות האחרונים של חופשת הלידה, בתנאי שהאישה חזרה לעבודה.