תערוכת בייבילנד - 31.5-2.6.22 - אקספו תל-אביב | לרכישת כרטיסים

כמה דמי לידה מגיעים לך?

מזל טוב! נולד לכם תינוק. אתם בטח יודעים שמגיעים לכם דמי לידה, אבל לאיזה סכום אתם אמורים לצפות, ומהם השינויים שנכנסו לתוקף בשנת 2017 בחישוב דמי הלידה? עו"ד הדר פלד-טל מסבירה את כל מה שחשוב לדעת
דמי לידה
אז כמה כסף מגיע לך? (צילום: פוטוליה)

ילדת ויצאת לחופשת לידה? נהדר! מגיע לך כסף מהמדינה. למרות שרבים מתבלבלים, חשוב להבין שאת דמי הלידה היולדת לא מקבלת מהמעסיק אלא מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאי הזכאות שבחוק.

רוצה לדעת מה מגיע לך? לפנייך המדריך המלא:

מי זכאית לדמי הלידה?

לפי החוק, אישה (שכירה או עצמאית) ששילמה או ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי בעבור 10 חודשים מתוך 14 שלפני "היום הקובע" או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שלפני "היום הקובע", תהיה זכאית לדמי לידה עבור 98 ימים (שהם 14 שבועות, הנספרים קלנדרית כולל ימי שישי, שבת וחגים).

עובדת ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי בעבור 6 חודשים בלבד לפני "היום הקובע", תהיה זכאית למחצית דמי הלידה דהיינו ל-7 שבועות בתשלום בלבד.

אין הכרח לעבוד ברצף אצל אותו המעסיק בכדי לקבל דמי לידה. מספיק שיש ברשותכן 10 תלושים מתוך 14 חודשים שקדמו "ליום הקובע", או 15 תלושים מתוך 22 חודשים, כדי לקבל דמי לידה מלאים. תלוש גם לא חייב להיות חודש עבודה מלא. מספיק אפילו שיהיה בו יום עבודה אחד, ובלבד שיהיה תלוש.

>>>כמה זמן אורכת חופשת לידה? קראו את המדריך המלא<<<

מהו "היום הקובע"?

"היום הקובע" הוא היום שבו הפסיקה העובדת את עבודתה בזמן ההריון שהסתיים בלידה. "היום הקובע" איננו בהכרח יום הלידה, אלא היום שבו הפסקת לעבוד. משמע, שגם מי שהפסיקה לעבוד באמצע ההריון, תהא הסיבה אשר תהא, ויש לה לפחות 10 תלושים מתוך 14 חודשים קודם לכן או 15 מתוך 22, תהיה זכאית לדמי לידה.

אילו מסמכים צריך להגיש לקבלת דמי הלידה?

כדי לקבל את דמי הלידה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לדמי לידה. את טופס התביעה ניתן להוריד מהאתר של הביטוח הלאומי ולמלא בהתאם להוראות המצורפות.

יש לבקש מהמעסיק שימלא את חלקו בטופס טרם או בעת חופשת לידה. אפשרות אחרת היא שהמעסיק ימסור לך דרך הנהלת החשבונות שלו תדפיס, בו מפורטות הכנסותיך בתקופה הרלבנטית.

אם עבדת אצל יותר ממעסיק אחד, וודאי שכל מעסיק ימלא את הטופס בנפרד, כדי שהזכאות לדמי לידה תחושב על בסיס כל ההכנסות.

אם המעסיק אינו משתף פעולה, או שחדלת לעבוד אצלו ואינך יכולה לבקש ממנו למלא את הטופס, צרפי את 10 התלושים הרלבנטיים וצייני על גבי הטופס כי המעסיק אינו משתף פעולה.

כיצד מחושבים דמי הלידה?

דמי הלידה מחושבים על פי 3 המשכורות האחרונות שקדמו ללידה. אין לוקחים בחשבון את החודש שבו התרחשה הלידה, אלא את 3 החודשים המלאים שלפניו. לכן יש לצרף לתביעת דמי הלידה את שלושת התלושים האחרונים.

החישוב נעשה על ידי חיבור כל הסכומים המהווים 'הכנסה' לפי הגדרות הביטוח הלאומי, ב-3 התלושים האחרונים. את הסכום המתקבל מחלקים ב-90. את התוצאה מכפילים ב-98 (למי שזכאית לדמי לידה מלאים) או ב-49 (למי שזכאית למחצית דמי לידה).

שיטת חישוב דמי הלידה משתנה החל משנת 2017. מה זה אומר?

החל מחודש ינואר 2017 מחושבים דמי הלידה לפי 6 התלושים האחרונים או לפי 3 התלושים האחרונים (הטוב מביניהם). השינוי נעשה מתוך הבנה שאצל נשים רבות חלה ירידה בהשתכרות בחודשי ההריון המתקדמים, בשל בעיות בריאותיות ובשל היעדרויות מרובות מהעבודה, הנובעות מההריון.

ניתן לצרף לטופס התביעה לדמי לידה, בקשה המופנית לפקיד המטפל בביטוח לאומי, להתחשב בתלוש שכר קודם, שבו הייתה ההכנסה רגילה ולא נמוכה מהרגיל. הפקיד המטפל יתחשב בבקשה כזו אם תצליחו לשכנע שההיעדרות מהעבודה נבעה ממחלה או ממצב בריאותי לקוי עקב ההריון, לכן כדאי לצרף לבקשה מסמכים רפואיים שתומכים בה.

נימוקים אחרים שעשויים להתקבל על ידי הפקיד המטפל, כדי להתחשב בתלוש שכר קודם משלושת התלושים האחרונים, יכולים להיות – שביתה, השבתה, חופשה, אבל, ועוד נימוקים המלמדים כי ההיעדרות מהעבודה לא הייתה בשליטתה של העובדת.

מהו החישוב הנכון עבור עצמאיות?

חישוב דמי הלידה לעצמאיות נעשה על פי הכנסתן בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתן לרגל הלידה. את הסכום המתקבל מחלקים ב-90 ומכפילים במס' ימי הזכאות (98 ימים לחופשת לידה מלאה ו- 49 ימים למחצית חופשת לידה).

בשלב ראשון יחושבו דמי הלידה לפי המקדמות. כאשר תתקבל שומה סופית לאותה שנת מס, אזי אם חלו שינויים בהכנסה יחושבו דמי הלידה בשנית בהתאם לגובה השומה.

אם השומה הסופית תהיה נמוכה מהשומה הראשונה, ייתכן והעובדת תיאלץ להחזיר כספים למוסד לביטוח לאומי.

החל משנת 2017 נכנס לתוקפו התיקון לחוק שלפיו בשלב הראשון ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות,  ובשלב השני עם קבלת השומה הסופית יחושבו דמי הלידה בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מביניהן.

אם חלה ירידה בהכנסה השנתית בשל ההריון – ישנה אפשרות לחשב את דמי הלידה על פי ההכנסה בשנת המס הקודמת (אם הייתה כזאת), וזאת בכפוף לאישורים רפואיים מקוריים של רופא נשים.

מה קורה ליולדת שעובדת גם כעצמאית וגם כשכירה?

כדי לזכות בדמי לידה שיחושבו על פי כמה מקומות עבודה, או מהכנסה כשכירה וכעצמאית כאחד, יש לצבור זכאות (של 10 חודשים מתוך 14 או 15 חודשים מתוך 22) לגבי כל עבודה או הכנסה בנפרד.

 

עו"ד הדר פלד-טל עוסקת בדיני עבודה, עם דגש על זכויות נשים בהיריון ואחרי לידה